Canvi de l'orientació de les portes d'entrada
Aquest curs, des de la coordinació de prevenció de riscos laborals i direcció, s’ha canviat l’orientació de l’obertura de les portes d’entrada i sortida del vestíbul de l’institut, per tal d’acollir-se a la normativa de seguretat d’incendis i altres riscos que han de complir tots els centres educatius a fir de garantir una bona evacuació de l’edifici en casos extraordinaris.
Ara, les portes obren en direcció cap enfora. De la mateixa manera que, en altres llocs d’ús públic, com restaurants, oficines, etc. Tots estem, doncs, més segurs.