1.En què consisteix el projecte “Tots som regidors”??

El treball tots som regidors consisteix en que l'alumnat pugui ficar-se a la pell dels regidors i així poder veure la política des de dins.

Primer, la classe es divideix per fer diferents partits polítics, on s'acorda quina serà la seva política i es defensa corregint l’ordenança que ens donen de l’Ajuntament.

Després, els partits polítics es divideixen per comissions. Un cop dividits en comissions es relacionen tots els articles dels diferents partits polítics. Que hauran de defensar davant d’un altre institut.

Quan tot això ja està fet, es reuneixen tots els instituts a l’Escorxador i discuteixen l’ordenança.

Per últim, tots els instituts es reuneixen i amb moderadors finalitzen aquest treball. Després l’envien a l’Ajuntament perquè després puguin valorar les seves ordenances en un ple municipal amb l’alcalde.

2.Com us ho heu organitzat els professors per realitzar aquest treball?

Fent reunions a la tarda, cada mes i mig, a l’Escorxador.

3. Què és el mes dur d’aquest treball?

El més dur és començar, que l'alumnat entengui la importància que té el treball i s’ho prengui amb seriositat.

 


 

4.És difícil dur a terme aquest treball amb nois i noies de 4t d’ESO?

No, però has d’insistir, ser constant i tenir molta paciència.

5.Creus que és enriquidor aquest treball pels alumnes?

Molt, l'alumnat aprèn en què consisteix la política i la política és una part fonamental de l’ésser humà i això elsservirà pel seu futur.

6.És bo que puguin defensar les seves idees davant d’altres instituts?

Sí, i també que sàpiga dialogar, pactar i al final cedir, si fa falta.

7.En diferència amb altres anys, que en destacaries?

Que aquest any ho ha fet un nombre més alt d’alumnat (34 nois i noies). Per tant, l’organització i el procés d’elaboració és més lent i complicat, i a mi personalment m’ha cansat més que l’any passat.

8.Quant de temps heu estat realitzant aquest treball?

Una mica més de mig curs (un quadrimestre aproximadament).

9.Veus als alumnes motivats quan realitzen el treball?

En general, sí. Però sempre hi ha algú que li costa interessar-se per la política.

10.Des del teu punt de vista, t’ha agradat fer aquest treball? I als alumnes?

Sí, fa tres anys que el faig i m’agrada molt.