La música és l’art que consisteix en l’organització dels sons i dels silencis.

En aquesta art, es generen, es manipulen i es combinen els diferents sons, simultàniament o en successió. Aquests sons poden ser produïts per instrument o per la veu humana.Amb els sons es pot buscar transmetre una bellesa, sentiment i emocions. La funció principal de totes les cançons és transmetre un missatge, però cada persona interpreta aquest missatged’una manera diferent.

La música s’interpreta de formes diferents depenent del context cultural, tot i que a partir del segle XVIII la música es considera un llenguatge universal.

La música no sempre s’interpreta d’una manera artística i estètica, sinó que amb una finalitat única de comunicar i manifestacions culturals.

La música té quatre qualitats principals:

  • L’altura del so, que depèn de la freqüència amb la que vibra el material que produeix el so, que ens permet distingir si un so és més o menys agut o greu.
  • La durada del so, que diferencia enter els sons més llargs o més curts, i estableixla proporcionalitat de la llargada.
  • La intensitat, que depèn de l’amplitud de l’ona i ens ajuda a distingir entre un so fort o un so fluix.
  • El timbre, depèn tant del material del instrument que fa al so, com del material i la manera que provoca la vibració. Això ens ajuda a distingir ràpidament l’instrument i a classificar la cançó en un estil o un altre.

D’aquestes quatre qualitats podem distingir els elements bàsics que organitzen el discurs musical:

  • La melodia és la successió de sons musicals amb les seves determinades altures.
  • El ritme, és la organització dels sons i de les seves durades.
  • L’harmonia, entesa com a simultaneïtat de sons.-El contrapunt, entesa com a simultaneïtat de melodies, com a polifonia.
  • La textura és la qualitat global del so en una obra musical.
  • La instrumentació és el tractament del timbre i dels instruments.
  • La forma o la manera concreta com s’organitzen les diferents parts de l’obra.

A la historia els territoris amb més musica van ser els europeus, tot i que hi ha altes territoris extra-europeus amb un historia musical molt rica, com ara l’Antic Egipte, Mesopotàmia,Índia, Xina...

Els primers indicis musicals que s’han trobat, es consideren de la prehistòria, tot i que era una musica molt simple, les tribus prehistòriques ja cantaven ipracticaven diferents rituals amb l’acompanyament musical.

Les primeres restes de música escrita que s’han trobat són de la Mesopotàmia. Aquest fragment esta callat amb una roca. Els historiadors encara no han aconseguit distingir els sons interpretats, però si poden afirmar que es tracta de un fragment musical.

Dels que sí podem apreciar amb claror les seves obres, és dels grecs, que han aportat moltíssim a la música. El tema principal de les cançons gregues era la mitologia. El lloc on més s’interpretava la música grega era al teatre.

Els grecs van ser els que van introduir l’escala musical, tot i que la seva escala era diferent a la actual, és la base de la música actual. L’escala dels grecs era: Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re; i l’escala actual es la: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.

Els grecs van introduir molts instruments importants que es segueixen utilitzant a l’actualitat. Però les èpoques en les que es van introduir més instruments va ser a l’Edat Mitjana, i al Renaixement.

 

Els generes musicals més importants són: Ambient house, Biatdownhardcore, Blues, Música clàssica, Música disco, Drum&bass, Dubstep, Easycore, Música electrònica,Música experimental, Fado, Música folklòrica, Música folk, Funk, Funk metal, Funk rock, Goguette, Harcore electrònic, Hiphop, Jazz, Jota, Pop, Punk, Reggae, Reggaeton, Rhythmand blues, Música rock, Soul.

Vlad Zaharia

4t C